QUY TRÌNH THI CÔNG
anh quy trình thi cong

Khảo sát, tư vấn

Đam bảo 3 tiêu chí:

– Thẩm mỹ

– Chất lượng đảm bảo

– Phù hợp đầu tư.

anh quy trình thi cong

Ký hợp đồng, triển khai

Đam bảo 3 tiêu chí:

– Chi tiết, tỉ mỉ.

– Sạch sẽ.

– Nhanh chóng

anh quy trình thi cong

Nghiệm thu, bảo hành

– Bảo hành chung

– Chăm sóc khách hàng, quan tâm đến chất lượng sản phẩm sau bán hàng.